Kontakt

GOLDEN MEDIA POLSKA SP. Z O. O.

ul. Berezyńska 39
03-908 Warszawa

Dane Sądu Rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 225921
Kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł.

NIP: 951 - 21 - 47 - 001
REGON: 140006066

BIURO - ADRES DO KORESPONDENCJI

Golden Media Polska SP. z o. o.
ul. Królowej Marysieńki 50
02-954 Warszawa

tel: +48 22 48 84 285
fax: +48 22 48 84 384

e-mail: biuropl@goldenmedia.tv

OSOBY KONTAKTOWE:

Hanna Krawczyńska

PR Manager

e-mail: h.krawczynska@goldenmedia.tv